UTWARDZACZE

Utwardzacz powoduje stwardnienie farby w krótkim czasie, pozwalając osiągnąć optymalne schnięcie.

Przy wyborze odpowiedniego utwardzacza należy brać pod uwagę temperaturę i wilgotność otoczenia, w którym nakładamy farbę.

  • W NASZEJ GAMIE PRODUKTÓW WYSOKIEJ JAKOŚCI ZNAJDZIESZ:

    • Utwardzacze wolne
    • Utwardzacze standardowe
    • Utwardzacze szybkie